Firmaet |  Produkter |  Nedlastninger/downloads |  Nyheter |  Support |  Kontakt |   

Viktig melding

12.06.2009

Bruk av løsemidler, lekkasjespray eller lignende som kan inneholde skadelige stoffer.

 

Content imageVi vil hermed sette søkelyset på bruk av produkter som kan skade rør, deler, ventiler, veggbokser samt annet utstyr og pakninger. Det finnes en rekke produkter i VVS handelen som i større eller mindre grad kan bli brukt i forbindelse med våre rørsystemer og vi vil derfor på det sterkeste oppfordre til at det ikke brukes noen former for midler som det kan forekomme løsemidler i , som smøremidler, lekkasjespray, sterke rengjøringsmidler etc.

Denne advarsel har lenge vært med sammen med våre rørkveiler, og er også medtatt i planlegging og prosjekteringsveiledning for Roth MultiPex® rørsystem, og planlegging og prosjekteringsveiledning for Alu-LaserPlus® rørsystem. Vi vil allikevel understreke at dette gjelder alle systemer, og gjør oppmerksom på at dersom det er brukt slike midler vil garantien bortfalle.