Roth SnowFlex® gatevarmesystem

Roth SnowFlex er et komplett snesmeltesystem som du f.eks kan bruke til oppvarming av utendørsområder, innkjørsler, lasteramper, fly- oppstillingsplasser, gågater, fotballbaner og lignende slik at disse kan holdes snø- og isfrie om vinteren. Mange benbrudd og ryggskader skjer ofte når is og snø har lagt seg og fordi snørydding og strøing ikke kom mer fort nok i gang. Med et Roth gatevarmesystem skjer oppvarmingen på det aktuelle området før snø og is får lagt seg. Ved å utnytte spillkraft eller spillvarme fra industrier og varmeverk etc. blir driftskostnaden forholdsvis lav. Samfunns-økonomisk blir derfor et gatevarmesystem en god investering.