Protokoll for innregulering, tetthets- og trykkprøvning - Roth