Pressemelding

05.01.2018

Roth Nordic får ansvaret for Roth UK, og skifter samtidig navn til Roth North Europe
Beslutningen om ny organisasjon ble bestemt for mer enn et år siden. Frem til i dag er det gjort grundige analyser av markedet i UK og fremtidig organisasjon, og vi er nå klare for implementering av ny strategi.

Pressemelding