Om Roth North Europe

Roth North Europe A/S er et datterselskap av Roth Industries GmbH og dekker hele Norden og Storbritannia. Roth North Europe A/S utvikler, produserer og markedsfører komplette VVS-systemer, spesielt tilpasset det nordeuropeiske markedet. Med nasjonale salgsorganisasjoner og salg gjennom VVS-grossister er våre produkter lett tilgengelige. Vi dekker hele Norden og Storbritannia og når du handler hos oss, får du samtidig profesjonell back- up og omfattende garantier, for vi er med hele veien.

På vårt nordeuropeiske hovedkontor og servicesenter håndteres alle felles støttefunksjoner, logistikk og produktutvikling for Norden, Baltikum og Storbritannia. Kvalitet og service er en forutsetning for vår virksomhet og via vårt logistikksenter i Frederikssund, 40 km fra København. Vi vet hvor viktig det er å levere hva vi lover og levere det til tiden.

Kvalitetssikring
Våre produkter er sertifisert i henhold til ISO 9001, og produksjonen er miljøsertifisert etter 14001. Internasjonale tester, kontroll og registrering sikrer deg markedets beste kvalitet.

Godkjenningskrav
Våre produkter er testet og godkjent etter de strengeste krav og regler. Som virksomhet lever vi opp til de strenge krav og regler som gjelder på våre markeder. Norge har de strengeste regler i Norden for vanntette installasjoner; og de skal Roth North Europe overholde. De norske reglene setter som regel standarden for hva som skjer i de øvrige nordiske landene på området, og derfor er vi alltid i forkant med utviklingen innen lekkasjesikre installasjoner. Danmark har de strengeste krav til drikkevannskvaliteten – de kravene oppfyller vi også.