Roth IS fittings

Våre Roth IS fordelere har blitt enda bedre. Tidligere var det 15 mm spissende med ¾” innvendig/ utvendig gjenge. Nå er dette endret til 15 mm muffe, og 22 mm muffe/spissende. I tillegg har vi nå singel fordelere i dim 12, 15 og 18 mm. Dette gjør at det blir enda enklere å montere Roth fordeleren samt tilkobling av rørene. Roth fordelerne stikkes inn i hverandre, og deretter stikkes Roth MultiPex® røret inn i fordeleren.
Din oversikt
  • Leveres som 2, 3 og kryss m/15 mm IS muffe, selve fordelerrøet er 22 mm spissende og IS muffe. 
  • Roth singel fordeler i 12 & 18 mm.
  • Roth kuleventil i 15, 18 & 22 mm.
  • Det trengs ingen verktøy for montering. Derimot er det mulig å demontere røret fra innstikks-koblingen.
Tekniske data og installasjonsveiledning

Her finner du tekniske data og installasjonsveiledning til:

Roth IS fordelere og tilbehør


Download