<% if (""!="") { %>
<% } // only show image if set, alt text not required %>

Mer nøyaktig og forutsigbar innregulering av Roth gulvvarmeanlegg

<%= FormatDate("2017-10-26") %>

Pr 1. oktober har vi endret innregulering av Roth gulvvarmefordelere og ShuntUnit. I mange år har vi regnet innreguleringsverdiene fra lukket posisjon. Dette endrer vi nå til å være fra åpen posisjon. 

<% if ("/no/img/004%20-%20Roth-Nordic%20-%20Products/Til%20nyhedssiden%20-%20GV%20fordeler_155x139.jpg"!="") { %> <% } // only show image if set, alt text not required %>

Det betyr bare at man fremtidig skal dreie ventilene det antall omdreininger som kan avleses i våre beregninger. Alle ventilene blir levert fullt åpne.

Se installasjonsveiledninger her:

ShuntUnit

Gulvvarmefordeler