Kom vinteren i forkjøpet med et klimasmart snøsmelteanlegg

16.10.2019

 Mange benbrudd og ryggskader skjer ofte når is og snø har lagt seg fordi snørydding, strøing og salting ikke kommer fort nok i gang. Utendørsarealer fra små private innkjørsler til store offentlige p-plasser, gågater og flyplasser kan med det nye forbedrede Roth SnowFlex® snøsmelteanlegg holdes fri for is og snø, da oppvarmingen kan skje før snø og is legger seg. Ved å utnytte spillkraft eller spillvarme fra industien etc. blir løsningen både klimasmart og driftsøkonomisk fornuftig.

Systemet fungerer slik at oppvarmet vann tilsatt frostvæske sirkulerer i SnowFlex® (PE-Xc)- eller PE-RT-rør, som legges i bakken og varmes opp. Vannet oppvarmes inndirekte via en varmeveksler fra en valgfri energikilde.

Det forbedrede vannbårne Roth SnowFlex® snøsmelteanlegg gir mulighet for å velge mellom forskjellige energikilder og dermed alltid benytte den billigste. De største energibesparelser oppnås ved å utnytte spillvarme fra industri eller fjernvarmeverk. Med Roth reguleringssystem, som har både is og snø sensor samt temperatur- og fuktsensor så oppnås en optimal styring, slik at snøsmeltingen kun starter når det er nødvendig.

”Denne form for regulering gir en vesentlig reduksjon i driftskostnadene sammenlignet med standard termostatstyrte eller manuelle anlegg. Med forbedringene reduseres også prisen betraktelig – vel og merke uten at vi har gått på kompromiss med kvaliteten”, forteller produktsjef Audun Martinsen hos Roth Norge.

”Våre beregninger viser at man med Roth SnowFlex® kan regne med et årlig energiforbruk på 100-300 kwh/m2 avhengig av reguleringssystem samt klimatiske og andre lokale forhold. I det samlede regnestykke for både klima og driften bør også trekke fra besparelsene man oppnår ved å unngå salt, snørydding-maskiner og dyre arbeidstimer”, fortsetter Audun Martinsen.

Uansett om behovet er til snøsmelting av innkjørsler, lasteramper, flyplasser, gågater, fotballbaner eller lignende, har Roth en løsning. Anleggene leveres i flere varianter, og med messingfordelere fra 2 til 6 kurser og dekker arealer opp til 300 m2. På større anlegg anbefales alltid å velge PEH fordelere.

”Vi har vektlagt at monteringen skal være både enkel og sikker. Fordelerne monteres på beslag, og gjør tilkoblingen av rørene enkelt. Alle deler er værbestandig, nos som gjør at anlegget kan monteres både ute og inne. Det gir en høy fleksibilitet”, sier Audun Martinsen.

Fordeleren har premonterte koblinger så man valgfritt kan benytte Roth SnowFlex® (PE-Xc) rør eller Roth PE-RT rør i dimensjonen 25x2,3 mm. Begge rørtyper garanterer en lang levetid og holdbarhet mot høye trykk og temperatursvingninger. Rørenes fleksible egenskaper letter også monteringen betraktelig.

Roth SnowFlex® systemet kan også brukes på de store anleggene, som f.eks gulvvarme i industribygninger, haller og idrettsarenaer. Mulighetene for varme i både utendørs- og innendørsarealer er derfor uendelige.

”Roth Norge har mange års erfaring med prosjektering av Roth SnowFlex® snøsmelteanlegg, så kontakt oss derfor gjerne for å få hjelp til dimensjonering, beregning, materialspesifikasjon og tegninger til ditt prosjekt”, avslutter Audun Martisen.

For ytterligere informasjon, kontakt: Teknisk sjef Odd Viddal, odd.viddal@roth-norge, tlf. 995 44 513