Roth fordelerskap godkjent for montering i våtsone 1

22.08.2019

 Små baderom fra 4 m² og mindre blir klassifisert som våtsone 1. Det betyr at det stilles strengere krav til løsning samt godkjent tettesjikt rundt produkter i vegg og gulv. Nå tilbyr Roth fordelerskap som er testet og godkjent for montering i våtsone 1.

Roth tilbyr nå fordelerskap som er testet og godkjent for montering i våtsone 1. Roth QuickSkap+

550 mm maxi med membranfolie leveres med fastlimt og prefabrikert membranfolie som er spesialutviklet. Skapet er godt testet hos SP/ RISE og Sintef for 25 års drift. Liming av membranfolie mot Roth QuickSkap+ 550 mm maxi skjer med kvalitet og kontroll på trykk, temperatur, spesialutviklet lim, tetthet på liming og øvrig som påvirker et godt resultat. Dette gjør at vi har 10-års garanti på limingen.

Membranfolien er testet og godkjent mot 16 forskjellige membransjiktsystemer. Dette tilsvarer
80 % av membransystemene på det norske markedet.

Roth QuickSkap+ 550 mm maxi med membranfolie er testet og godkjent hos Sintef, prøvemetode ETAG 022, Annex F. Er i tillegg svensk typegodkjent SC0817-18.

For ytterligere opplysninger, kontakt: Produktsjef Audun Martinsen.
Mail: audun.martinsen@roth-norge.no, telefon + 47 907 00 981

Download