Roth kommentar til Länsförsäkringars test av fordelerskap

27.06.2019

Länsförsäkringars pressrelease og RISE rapport om vanntette fordelerskap har skapt stor oppmerksomhet og usikkerhet i bransjen. Roth Quickskap 400 var en del av testen – og bestod testen uten anmerkninger! 

Det har ikke gått ubemerket hen at Länsförsikringar via RISE har gjort en test av fordelerskap, og konstatert at det finnes problem med fordelerskap som ikke er tette i bunnen på tross av riktig montering.

Forsikringsselskapene ser en økning av vannskader som er koblet til utette fordelerskap. Utetthetene kan bero på at fordeleskapets rørgjennomføringer ikke holder tett under normale forhold, monteringsfeil, rørgjennomføringer som mangler, er vanskelige å montere sammen med rør i rør, eller kommer skjevt oppi skapet. På bakgrunn av dette har Länsförsäkringars forskningsfond gitt RISE i oppdrag å teste skap fra de største produsentene – deriblant Roth Quickskap 400.

’Vi forstår problemene som forsikringsselskapene ser, en lekkasje fra et fordelerskap blir fort en dyr affære da de utsatte rommene ofte er bad og vaskerom som er dyre å rehabilitere. Fordelerskap er en utmerket løsning, men som mye annet faller hele konseptet om produktet eller monteringen ikke blir utført i henhold til våre veiledninger. Vi er selvfølgelig glad for at Roth Quickskap 400 ikke viste noen lekkasje i testen, men bransjen har fortsatt utfordringer med å se til at prosjektering, plass og tid finnes for å gjøre skapmonteringen riktig”, sier Audun Martinsen, produktsjef hos Roth Norge AS.

Kvalitetssikring og godkjennelse av Roth produkter
Roth produkter produseres primært på egne fabrikker i Tyskland og kjennetegnes av tysk kvalitet og nøyaktighet. Roth produkter er ISO 9001 sertifisert, og produksjonen er miljøsertifisert etter 14001. Internasjonale tester, kontroller og registrering sikrer alltid den beste kvaliteten.

’Våre produkter er testet og godkjent etter de strengeste krav og regler som gjelder på alle våre markeder. Det gjør at vårt sortiment holder en høy standard. Som eksempel har vi i Norge de strengeste kravene til drikkevannskvalitet og Finland har smak- og lukttester. Våre produkter lever opp til krav og samtidig gjør det at de systemene som vi selger i Roth North Europe holder en veldig høy kvalitet”, avslutter Audun Martinsen.

Se RISE rapport ” Undersökning av läckage hos fördelarskåp” her https://www.lansforsakringar.se/globalassets/aa-global/dokument/ovrigt/forebygg-skada/undersokning-av-lackage-hos-fordelarskap-rapport-15659-3.pdf

For ytterligare opplysninger, kontakt: Managing Director Morten Øren, Mail: morten.oeren@roth-norge.no, telefon +47 909 82 405, eller Produktsjef Audun Martinsen, Mail: audun.martinsen@roth-norge.no, telefon +47 907 00 981 

Download