Nå får Roth Norge tilgang til enda større lager

29.01.2019

I skinnende maisol i fjor tok Roth North Europe 1. spadetak til utvidelsen av de eksisterende lokaler i Frederikssund, Danmark. Ved årsskiftet er bl. a. lagerfasilitetene utvidet med ytterligere 4.200 m2 – og det betyr også større leveringssikkerhet i Norge. 

En markant stigende årlig vekst, ikke bare i Roth Norge, men også på de øvrige nordeuropeiske markeder, har lagt press på eksisterende lager hos Roth i Frederikssund, Danmark. ”Høy leveringssikkerhet har alltid vært et sterkt konkurransefortrinn hos oss, forteller Managing Director Morten Øren, Roth Norge. ”Nåværende lager er bygget i 2008, og det økende kravet til å kunne levere konstant voksende mengder har skapt et behov for mer lagerplass og bedre lasteforhold. Dette for å sikre at Roth opprettholder hurtige og effektive leveranser til våre kunder på alle de nordeuropeiske markeder, også i fremtiden”.

Roth North Europe A/S, som har ca. 100 medarbeidere, er en del av det internasjonale konsern Roth Industries i Tyskland, som utvikler, produserer og markedsfører innovative og energiriktige kvalitetsprodukter innenfor gulvvarme og rørsystemer til varme og sanitær. Fra Frederikssund i Danmark distribueres virksomhetens produkter i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Baltikum og siden 2017 også i Storbritania.

”Vi har i dag fått ytterligere 4.200 m2. For våre kunder betyr det, at vi bevarer den høye leveringssikkerheten tross en økt vekst, fordi vi nå kan lagerføre flere varenumre og i større mengder enn vi har gjort tidligere. Blant annet flyttes et stort fjernlager med rør fra våre fabrikker i Tyskland permanent til Frederikssund i Danmark”, forteller Morten Øren. ”Det vil også få stor betydning for våre norske kunder, fordi våre ordre leveres fra Danmark direkte til grossister i Norge.

Den store udvidelsen betyr også at adgangsforholdene er blitt vesentlig forbedret for både leverandører og kunder. Antall porter er fordoblet, noe som reduserer ventetiden betrakelig. Det er etablert et velkomstsenter med adgang til både kaffe og toalett, fordi det er viktig at både leverandører og kunder føler seg velkommen og godt tatt i mot hos Roth.

”Det er ingen tvil om at både våre kunder, leverandører og medarbeidere vil kunne merke en stor effekt både ved en større lagerkapasitet og effektivitet. Nå kan vi imøtekomme de stadig større volum og krav til rask levering, som våre kunder etterspør”, avslutter Morten Øren.

I tillegg til utvidelsen av lager har Roth North Europe også utvidet administrasjonsarealet og området for pre-fabrikasjon. I de kommende måneder vil det bli etablert helt nye møtefasiliteter, showroom og skolefasiliteter, og området for pre-fabrikasjon vil bli innviet.

For ytterligere informasjon kontakt: Managing Director, Morten Øren, e-mail morten.oeren@roth-norge.no, tlf. +47 909 82 405. 

Download