Roth MultiPex® rør i rør X-Pluss med 11 Watt selvregulerende varmekabel

Roth MultiPex® rør i rør med 11 watt selvregulerende varmekabel er beregnet til installasjoner hvor det er behov for frostsikring av
forbruksvann eller varmeinstallasjoner.

Den selvregulerende varmekabelen er limt på MultiPex® røret, så det sikres god kontakt for best mulig varmeoverføring.
MultiPex® røret leveres med Roth varerør 28 mm eller 34 mm for beskyttelse av både MultiPex® og varmekabel.
Varerøret er til slutt dekket med Roth X-Pluss isolering for optimal isolering av installasjonen.

Den selvregulerende varmekabelen kommer ferdig montert med stikkontakt og endeavslutning. På den måten skal installatøren kun forholde seg til VVS installasjonen, og til slutt sette stikkontakten i en 230V kontakt. Er det behov for å redusere lengden skal EL installasjonen utføres av en autorisert elektriker. Dette omfatter også tilkobling av termostat med ekstern føler på for eksempel forbruksvanns installasjoner hvis det er ønskelig.
Veiledningen for termostaten følger med i termostatens emballasje.

Bruksområde
Direkte frostsikring av vann til maskiner, hytter, byggebrakker og andre bygninger der det er risiko for frost. Denne type rør vil
typisk bli brukt i forbindelse med midlertidig installasjoner.
Roth MultiPex® rør i rør X-Pluss med 11 Watt selvregulerende varmekabel frakobles og kan brukes igjen etter behov. 

Din oversikt
  • Roth MultiPex® rør i rør med 11 watt selvregulerende varmekabel.
  • Den selvregulerende varmekabelen er limt på MultiPex® røret.
  • MultiPex® røret leveres med Roth varerør 28 mm eller 34 mm.
  • Varerøret er dekket med Roth X-Pluss isolering. 
Downloads