<% if (""!="") { %>
<% } // only show image if set, alt text not required %>

Første spadetak til utvidelse av Servicesenter Roth North Europe

<%= FormatDate("2018-05-08") %>

Ennå en stor virksomhetsutbygging er nå på vei til å bli en realitet i Frederikssund. Roth North Europe utvider de eksisterende fasilitetene med ytterligere 4.300 kvm til logistikk, produksjon og administrasjon. 

<% if ("/no/img/003%20-%20Roth-Nordic-NO/_49A4247_rdax_260x168.jpg"!="") { %> <% } // only show image if set, alt text not required %>

Nøkkelpersoner fra Frederikssund Kommune og glade medarbeidere deltok den 7. mai når borgermester John Schmidt Andersen og Group CEO, Morten Nyvang Voss fra Roth North Europe A/S, tok det første spadetaket til nok en markant milepel for Roth North Europe.

Den nordiske virksomheten inngår i det internasjonale konsern Roth Industries i Tyskland, hvor man utvikler, produserer og markedsfører innovative og energiriktige kvalitetsprodukter innenfor gulvvarme og rørsystemer til varme og tappevannsystem. Fra Frederikssund selges og markedsføres virksomhetens produkter i Danmark, Norge, Sverige, Finland og siden 2017 også Storbritannia. Roth North Europe A/S sysselsetter i dag 100 medarbeidere i Nord-Europa.

”Vi har siden 2001 – tross finanskrisen – opplevd en markant stigende årlig vekst i Roth North Europe, som har betydd at vi har vokst ut av de eksisterende fasiliteter”, forteller Morten Nyvang Voss, som utdyper suksessen: ”Vi har jobbet målrettet med vår strategi, hvor vi har fokus på å bli best i våre markeder innenfor gulvvarme og rørsystemer til tappevann og varme. Kort fortalt betyr det det at når folk tenker gulvvarme og tappevann, skal de automatisk tenke Roth. En stor del av fremgangen forklares med at vi har bygd opp et sterkt team av dyktige og kompetente medarbeidere, som både tar ansvar for sine egne arbeidsområder, men også støtter opp omkring sine kollegaer på tvers av både fag- og landegrenser. Vi har gjennom lang tid hatt anstrengt lager- og produksjonsfasisliteter, og nå er plassen blitt for liten”, sier Morten Nyvang Voss.

Ett spadetak ble til to
I sin tale understrekte Morten Nyvang Voss viktigheten av å ha et godt samarbeid med Frederikssund Kommune. ”Vi har opplevd en veldig positiv dialog med kommunen, og det sterke samarbeidet har både gitt mulighet for oppkjøp av nabotomten og utvidelse av både lager, produksjonsfasiliteter og administrasjonsbygg, forteller han.

Borgermester John Scmhidt Andersen fremhevet også det gode samarbeidet og takket for å være med på å feire den nye reisen mot ytterligere vekst for Roth North Europe. ”En markant virksomhetutvidelse som denne skaper vekst, utvikling og flere arbeidsplasser i Frederikssund Kommune”, innleder John Schmidt Andersen. ”Vi prioriterer bedre rammebetingelser og vilkår for kommunens foretak, så virksomhetenes vekstambisjoner kan nås”, avslutter borgmesteren, før han og Morten Nyvang Voss tar spaden og det første felles spadetak.

Men et spadetak er ikke nok til så stor en utvidelse. Borgermester John Schmidt Andersen setter seg bak styrepinnen i gravemaskin og tar et par reale biter av gressplenen, som frem mot desember blir gjort om til en byggeplass.

Gode fysiske rammer og infrastruktur viktige for kommunen, medarbeidere og kunder
”Det er av høyeste prioritet for Frederikssund Kommune å påvirke der det er nødvendig så infrastrukturen optimeres. Motorvei helt til Frederikssund, Fjordforbindelsen og stasjonen i Vinge er eksempler på tiltak som fortsatt skal sikre kompetente medarbeidere i Frederikssund Kommune”, sier John Schmidt Andersen.

For Roth North Europe har både markedsutviklingen i Storbritannia, den generelle veksten og økt antall medarbeidere betydd et stort press på de eksisterende fysiske rammene. ”Vi har behov for større produksjonsfasiliteter og mer lagerplass, så vi kan få produktene raskt og effektivt ut til kundene i hele Norden og Storbritannia”, sier Morten Nyvang Voss. ”Dessuten er det viktig for oss at våre medarbeidere synes Roth North Europe er et godt sted å være. Derfor skal både de fysiske rammer og de myke personalverdier våre være i toppen, så vi fortsatt kan bevare den fine firmakulturen vi har og sørge for at medarbeidere blir. Vi har i dag en gjennomsnittlig ansiennitet på 8 år. Det tyder på at våre medarbeidere liker jobben sin, og ha Roth North Europe som arbeidsplass. Det er vi meget stolte av”, avslutter Morten Nyvang Voss.

Bygget forventes å stå ferdig i desember 2018.

For ytterligere opplysninger kontakt: Managing Director Morten Øren på
e-mail: morten.oeren@roth-norge.no eller telefon +47 909 82 405.

 

Download