Firmaet |  Produkter |  Nedlastninger/downloads |  Nyheter |  Support |  Kontakt |   

Roth MultiPex® rørsystem

Content image
MultiPex® rørsystem

 

Roth MultiPex® rørsystem er beregnet til utførelse av både vann- og varmeinstallasjoner.

Basis i systemet er et Pex-C rør i de velkjente standarddimensjoner: 12 x 2,0 mm, 15 x 2,5 mm, 18 x 2,5 mm, 22 x 3,0 mm, 28 x 4,0 mm og 32 x 4,4 mm.
Til systemet er det utviklet et nytt fittings program med veggbokser og fordelerrør med innstikkskoblinger som enkelt samles uten bruk av dyrt verktøy og det er mulighet
for å demontere koblingen igjen. Det er selvfølgelig også mulig og bruke de tradisjonelle PX- kuplingene våre til Roth MultiPex® rør.

Roth MultiPex® rørsystem inneholder et flertall komponenter som forenkler og forbedrer rør installasjonen.

 

Roth MultiPex® rørsystem er godkjendt iht. NORDTEST 
NORDTEST NT VVS 129  er en felles nordisk godkjennings metode for rør i rør systemer. Dette innebærer at rør, varerør , veggbokser, vegg- gjennomføringer, fordelerskap etc., er testet som et komplett system hvor alle komponentene fungerer sammen og utgjør et komplet rør i rør system. Både skap og alle gjennomføringer skal være vanntette slik at en eventuell lekkasje ledes tilbake til skapets drenering,  eller til et rom med sluk. Rør i rør systemet skal også være utskiftbart iht. Nordtest metoden.
Når du installerer et Roth rør i rør system, minimerer du ganske enkelt risikoen for vannskader.

 

Roth MultiPex® rørsystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Teknisk forskrift (TEK) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet. Teknisk Godkjenning nr. 2556.